Allergi

Allergi kan forværre en astmabetændelse, derfor bør alle børn, som er i fast forebyggende behandling for astma, testes for allergi.
Allergi kan beskrives som en fejl i kroppens immunforsvar, der så reagerer unaturligt på uskyldige fremmede proteiner (allergener) som fx græspollen. Kampberedte allergiceller eksploderer og frigør en kaskade af stoffer (f.eks. histamin og leukotrien), der fremkalder symptomer.
De typiske symptomer på allergi er høfeber eller astmaanfald.
Astma og allergi er altså to forskellige sygdomme. Astma er en lungesygdom med kronisk betændelse i luftrørene. Allergi er en fejl-reaktion ved kontakt med fx pollen og dyr. Astma kan forværres ved den allergiske reaktion. Men en del astmabørn har ingen relevant allergi, og mange allergibørn har ikke astma.
Det er ikke almindeligt, at småbørn med astma har allergi. Jo ældre børnene bliver, jo oftere bidrager allergi til astmasymptomer. Ca. 2/3 af de skolebørn, der har astma, har også allergi.
Hvis barnet er allergisk, må forældrene tale med lægen om, hvordan barnet bedst kan beskyttes.

 

ALLERGITEST HOS BØRN: FLERE SPØRGSMÅL END SVAR

Foto: colourbox.dk
Foto: colourbox.dk

Ugeskrift for Læger 2020;182:V205026
Forfatter: Hans Bisgaard

Allergidiagnostik hos børn er uden konsensus. Lindsø & Kristensen giver et godt bud herpå. Problemet er komplekst (som vi siger, når vi har svært ved at forstå tingene):

  1. Hvem skal testes?
  2. Hvilke symptomer er det relevant at teste for?
  3. Hvornår kan man allergiteste?
  4. Hvor ofte skal man teste?
  5. Hvilke allergener skal der testes for?
  6. Hvilke test skal anvendes?
  7. Hvordan defineres tærskelværdier for de forskellige test?
  8. Hvordan tolkes en reaktion på allergitest i huden?

Ovenstående spørgsmål diskuteres med stor iver på basis af meget ringe evidens. Ofte alene med henvisninger til internationale konsensusanbefalinger, der imidlertid ikke i sig selv er evidens.

Det fører frem til et afgørende skisma. Selv om vi så åbenlyst har ringe evidens, kan det være svært at sige til patienter: »Det ved vi ikke«. Mange føler sig tvunget til at leve op til autoriteten og bevæger sig ud på tynd is og ignorerer ovenstående begrænsninger. Og det er næppe kun inden for børneallergi. Samlet set er den gode anamnese fortsat vores bedste værktøj, og allergitest bidrager kun i mindre grad til den gode lægekunst.

Læs artiklen hos Ugeskrift for Læger her

KorrespondanceHans Bisgaard, Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood, Herlev-Gentofte Hospital. E-mail: email hidden; JavaScript is required
Interessekonflikter: ingen. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med lederen på Ugeskriftet.dk