Hvem


Hans Bisgaard, Professor, overlæge, dr med
Speciallæge i børneastma og -allergi.

 

Hans Bisgaard er professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet og forkningschef og overlæge ved Dansk BørneAstma Center.

Han har desuden arbejdet som adjungeret professor ved USA’s center for børneastma i Denver, Colorado.

Han er doktoreret i medicin på disputats om leukotrienernes rolle ved astma. Den kliniske forskning i børneastma og -allergi har været i fokus i hele karrieren, og han har opbygget den kliniske forskningsenhed COPSAC hvorfra der er udgået en række phd og disputats afhandlinger. Forskningen er belønnet med patentprisen og en række internationale priser for forskning i børneastma.

Forskningsresultaterne er præsenteret i en mere end 350 peer-reviewed artikler i internationale tidsskrifter samt i bøger og Editorials og ved foredrag ved videnskabelige møder overalt i verden.

Han er endvidere leder af Dansk BørneAstma Center, hvis formål er forskning i årsager til børneastma mhp at forebygge sygdommen.