Influenza

03

Tidlig vaccination med årets influenza vaccine anbefales til alle børn med kronisk astma.

Dette forstås som alle børn i fast behandling med inhalationssteroid (fx Flixotide, Spirocort, Symbicort).

Influenza vaccination udføres af egen læge.